วิสัยทัศน์

 “พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม มีธรรมมาภิบาลในหัวใจ รับใช้ประชาชน”

 

 

นโยบาย

           เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้รับการประกาศฐานะให้เป็นเทศบาลตำบลเมืองยาว เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  2552 และได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิสภาเทศบาล ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลครบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 ได้มีการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบล  และนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทสบาลตำบล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลตำบล 7 ประการ  คือ

        1.  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
        2.  การพัฒนาเศรฐกิจชุมชน
        3.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
        4.  การส่งเสริมการศึกษาท้องถิ่นและการจัดระเบียบสังคม
        5.  การส่งเสริม ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
        6.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
        7.  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆ


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์: 086 654 9043

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์:

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงาน

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png0.png6.png1.png4.png2.png
วันนี้1
เมื่อวาน161
สัปดาห์นี้1
เดือนนี้5728
ทั้งหมด6142

ข้อมูลเครื่องของคุณ

  • IP: 3.92.28.52
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online
1
คนเข้าชมตอนนี้

Monday, 29 November 2021