ยุทธศาสตร์และการพัฒนา

 

เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ไขปัญหาความยากจน
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว
        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์

QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆ


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์: 086 654 9043

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์:

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

รายงานผลการดำเนินงาน

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png0.png6.png1.png5.png4.png
วันนี้13
เมื่อวาน161
สัปดาห์นี้13
เดือนนี้5740
ทั้งหมด6154

ข้อมูลเครื่องของคุณ

  • IP: 3.92.28.52
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online
1
คนเข้าชมตอนนี้

Monday, 29 November 2021