เทศบาลตำบลเมืองยาว ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง  ประกอบไปด้วย  ๑๕ หมู่บ้าน  มีประวัติความเป็นมาของตำบล คือ  เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๔๐  โดยการนำของท้าวแสนคำวงษ์ , พ่ออุ้ยตั๋น , พ่ออุ้ยซาว , พ่ออุ้ยหนาน  ได้อพยพครอบครัวมาจากเขต  อำเภอเกาะคา และอำเภอแม่ทา  เข้ามาจับจองที่ดินตามชายทุ่ง  ป่าละเมาะ  และตามสองฝั่งลำน้ำแม่ห่าง ที่อยู่ทางทิศเหนือ และแม่น้ำแม่เกี๋ยงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ ซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายนี้ไหลมาทางเดียวกัน  ชาวบ้านได้อาศัยน้ำจากลำน้ำนี้ทำการเกษตรและบริโภค  ต่อมามีชาวบ้านได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายตามแนวสองฝั่งแม่น้ำ  พออยู่นานๆเข้าชาวบ้านก็ได้พบปูชนียสถานอันเก่าแก่ ตั้งอยู่เชิงเขาและได้นำเอาก้อนหิน และอิฐมาให้พระครูบาศรีวิชัยตรวจดู  แล้วจึงได้สร้างพระธาตุดอยกู่แก้วขึ้น ชาวบ้านนั้นได้ยินคำเล่าลือในพระธาตุดอยกู่แก้ว จึงมีความศรัทธา และได้พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ยาวตามแนวลำน้ำที่ไหลผ่าน  จึงเรียกตำบลนี้ว่า    เมืองยาว   ซึ่งหมายถึง หมู่บ้านจะยาวอยู่ตามลำน้ำแม่เกี๋ยงและลำน้ำแม่ห่าง

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.