สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  52190
โทรศัพท์: 0-5434-3298    โทรสาร: 0-5434-3298 ต่อ 16 อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สายตรงผู้บริหาร
 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์ : 086 654 9043

หมายเลขติดต่อภายใน

 

สถานที่ เบอร์ภายใน
สำนักปลัด 11
กองช่าง 13
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14
กองคลัง 17
กู้ภัย 18
แฟ๊ก 16
   

 

แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ป้องกันฯ: 087-7877077

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.