สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองยาว ตามโครงการจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และ กทช พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยาว จังหวัดลำปาง จำนวน 240 ราย ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลเมืองยาว

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.