นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว ได้มอบหมายให้ นายกิตติภณ ใจคำต๋า รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจสอบเหตุไหล่ทางเกิดการทรุดตัว บริเวณสระน้ำบ้านหมู่ 14 บ้านสันกำแพงใต้ ทำให้ทราบว่าไหล่ทางบริเวณคันสระน้ำดังกล่าวทรุดตัว เป็นหลุมขนาดใหญ่ ตลอดแนวถนนยาว ประมาณ 12 เมตร นายกิตติภณ ใจคำต๋า รองนายกเทศมนตรี จึงได้สั่งการให้งานป้องกันฯ ทำแนวกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ การทรุดตัวของไหล่ทางดังกล่าว อยู่ระหว่างดำเนินการเร่งซ่อมแซม ให้กลับมาใช้งานดังเดิม 

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.