วันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566   โดย นายพงษ์ศักดิ์   แก้วปินตา มอบหมายให้ นายกิตติภณ  ใจ๋คำต๋า  รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยการอบรมจะเป็นการอบรมด้านสวัสดิการต่างๆของผู้สูงอายุและผู้พิการ รวมถึงทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุและพิการขั้นเบื้องต้น  วิธีดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการให้สุขภาพดีทั้งกาย-ใจ  โดยกลุ้มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ตำบลเมืองยาว จำนวน 100 คน  ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองยาว   (ชั้นล่าง)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.