วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดย นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว ได้มอบหมายให้ นายกิตติภณ  ใจคำต๋า รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ สินค้าอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยทุนชุมชน  (ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้) ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่กลุ่มผู้พิการตำบลเมืองยาว และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.