วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองยาวจัดทำโครงการ รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติดในเขตเทศบาล ประจำปี 2565
โดย นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา มอบหมายให้นายกิตติภณ  ใจคำต๋า รองนายกเทศมนตรี และ นายจิรวัฒน์  ทาสุรินทร์เป็นประธานเปิดงาน
โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ตลาดบ้านนาบัว ไปถึง เทศบาลตำบลเมืองยาวโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
ร่วมด้วยนักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยาในการร่วมโครงการรรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี 2565ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.