เทศบาลตำบลเมืองยาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้าง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเมืองยาววิทยา หัวหน้า รพ.สต.บ้านเวียงใต้
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31พ.ค.65 ตั้งแต่ตลาดนาบัวหมู่ที่ 3 ถึง เทศบาลตำบลเมืองยาว

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.