ด้วยเทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพทำไข่เค็มใบเตย สำหรับกลุ่มสตรีตำบลเมืองยาว ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

QR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆCopyright © 2021. All Rights Reserved.