เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  "แต่งบ้านแต่งเมืองให้สะอาด" ตามนโยบายของจังหวัดลำปาง
ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ถึง เดือน เมษายน 2565 โดยมีผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมQR-Code dieser Seite

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆCopyright © 2021. All Rights Reserved.