เทศบาลตำบลเมืองยาว จัดกิจกรรมวันเทศบาล 24 เมษายน 2565 
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรี อ่านสารของรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนื่องในวันเทศบาล และนำกล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.