Category: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
Order Files by:
Default | Name | Date
Downloads: 4
pdf0ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองยาว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(0 votes)
pdf1เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
(0 votes)
pdf2เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
pdf3รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(0 votes)

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์: 086 654 9043

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองยาว

โทรศัพท์:

E-Mail: muangyao.lp@gmail.com

Social Media ของสำนักงาน

เข้าชมเว็บไซด์แล้ว

0.png0.png0.png0.png9.png7.png5.png2.png1.png
วันนี้183
เมื่อวาน288
สัปดาห์นี้183
เดือนนี้7316
ทั้งหมด97521

ข้อมูลเครื่องของคุณ

  • IP: 18.232.179.5
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online
3
คนเข้าชมตอนนี้

Monday, 30 January 2023
QR-Code dieser Seite