ข้อมูลยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ณ วันที่ 29/11/2021 00:38
ติดเชื้อใหม่วันนี้ = 5854 ราย
ติดเชื้อทั้งหมด = 2106813 ราย
หายแล้ววันนี้ = 6354 ราย
รักษาหายแล้วทั้งหมด = 2006856 ราย
ยังคงรักษาตัวอยู่ = 79252 ราย
เสียชีวิตวันนี้ = 30 ราย
เสียชีวิตสะสมทั้งหมด = 20705 ราย