วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดย นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว มอบหมายให้ นายกิตติภณ ใจ๋คำต๋า รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว และ นางสาวสวิน เขื่อนแก้ว ที่ปรึกษานายก และผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยลงพื้นที่สงเคราะห์กลุ่มเป้าหมายพ่อ/แม่เลี้ยงเดียว สตรีที่ประสบปัญหาทางสังคมอายุไม่เกิน 59 ปี ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีการเก็บข้อมูลและกรอกเอกสารเพื่อนำไปพิจารณาสงเคราะห์ต่อไป

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.