งานสำรวจขยายไฟฟ้างบฯ 2567 โดยมีนายก คณะบริหารเทศบาล ประธานสภาสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองช่างและกฟภ.ร่วมสำรวจงานขยายเขตไฟฟ้าประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.