วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดโครงการสืบฮีต สานฮอย สระเกล้าดำหัว ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปีพ.ศ. 2566 โดยนายพงษ์ศักดิ์   แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาวได้เป็นประธานเปิดในพิธีของโครงการและในกิจกรรมของโครงการได้มีการจัดการแข่งขันการทำลาบและการทำขนมจ๊อกสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเมืองยาวทั้งหมด 15 หมู่บ้าน  และนอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลเมืองยาวได้ทำการดน้ำดำหัวผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และแจกเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงด้วย

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.