เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันช้างไทย ประจำปี 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ โดยเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดซุ้มอาหารช้างในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ซึ่งผลการประกวด ซุ้มอาหารช้างของเทศบาลตำบลเมืองยาว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทั้งนี้ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว ได้มอบหมาย นายกิตติภณ  ใจ๋คำต๋า รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว เข้าร่วม พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อม รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.