วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โดย นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลมืองยาว และคณะทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ได้ร่วมทำกิจกรรม โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.