วันที่ 24 มิถุนายน 2565  เทศบาลตำบลเมืองยาวได้จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
นำโดย นายกิตติภณ  ใจ๋คำต๋ารองนายกเทศมนตรี  นายจิรวัฒน์  ทาสุรินทร์  รองนายกเทศมนตรี  และคณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE  คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 
ณ  บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.