วันที่ 16 พฤษภาคม 2565  เทศบาลตำบลเมืองยาว นำโดย นายพงษ์ศักดิ์  แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว  นายกิตติภณ  ใจ๋คำต๋า  รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองยาว ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองยาว ภาคเรียนที่1  ประจำปีการศึกษา 2565

 

ลิ่งหน่วยงานอื่นๆQR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.