ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์คอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. 21-007 ถนนสายบ้านเวียงใต้-บ้านเวียงเหนือ-บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 2-1-15 ตำบลเมืองยาว

ราคากลางก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีตฯ ม.2-ม.1-ม.15...