ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ 21-10 จากสายบ้านสันกำแพงใต้ถึงสายบ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 14-6-13 ต.เมืองยาว