ประกาศรายนงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564