ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.21-008 ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี-บ้านนาบัว ม.11-3 ตำบลเมืองยาว