ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 21-005 ถนนสายบ้านนาน้ำมัน-บ้านสันกำแพงเหนือ หมู่ที่ 4-13