สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562