สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562