สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ค.2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย.2563