มอบถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะอันตรายสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า