ประชุมสภา 30 ตุลาคม 2562

ประชุมสภา 30 ตค 62

วันที่ 30 ต.ค. 62 เทศบาลตำบลเมืองยาว ได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองยาว สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2562

ประชุมสภา 30 ตค 62

เพิ่มเติม