ฉีดพ่นน้ำผ่านรางระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ 2 ตุลาคม 2562

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นน้ำผ่านรางระบายน้ำเพื่อล้างและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ฉีดพ่นน้ำผ่านรางระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ 2 ตุลาคม 2562
ฉีดพ่นน้ำผ่านรางระบายน้ำเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ 2 ตุลาคม 2562

ดูภาพเพิ่มเติมได้ทีนี้  คลิ๊ก