การประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562

การประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562
การประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงและแข่งขันกีฬา ประจำปี 2562

ดูภาพเพิ่มเติมได้ทีนี้  คลิ๊ก