ทต.เมืองยาวร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ในโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์

ทต.เมืองยาวร่วมกับอำเภอห้างฉัตร ในโครงการซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไท้องค์ราชันย์