ทต.เมืองยาวร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวลำปาง ติดตามเยี่ยมบ้านสงเคราะห์เด็กยากจน

ทต.เมืองยาวร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวลำปาง ติดตามเยี่ยมบ้านสงเคราะห์เด็กยากจน