สถานที่ติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  52190
โทรศัพท์: 0-5434-3298    โทรสาร: 0-5434-3298 ต่อ 16 อีเมลล์: muangyao5521202@gmail.com

สายตรงผู้บริหาร : นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว
โทรศัพท์ : 086 654 9043

หมายเลขติดต่อภายใน

สำนักปลัด 11

กองช่าง 13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14

กองคลัง 17

กู้ภัย 18

แฟ๊ก 16

แจ้งเหตุเพลิงไหม้

ป้องกันฯ: 087-7877077

อีเมล์

muangyao5521202@gmail.com

facebook เทศบาลตำบลเมืองยาว จ.ลำปาง

คลิ๊ก

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน