ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ 21-007 ถนนสายบ้านเวียงใต้-บ้านเวียงเหนือ-บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 2-1-15 ตำบลเมืองยาว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์คอนก

อ่านต่อ

...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.21-008 ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี-บ้านนาบัว หมู่ที่ 11-3 ตำบลเมืองยาว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

อ่านต่อ

...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (แบบ สขร 1) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกรา

อ่านต่อ

...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

อ่านต่อ

...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๒๑-๐๐๕ ถนนสายบ้านนาน้ำมัน-บ้านสันกำแพงเหนือ ม.4-13 ตำบลเมืองยาว

ดาวน์โหลด...