ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (แบบ สขร 1) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564)

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกรา

อ่านต่อ

...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

อ่านต่อ

...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ. ๒๑-๐๐๕ ถนนสายบ้านนาน้ำมัน-บ้านสันกำแพงเหนือ ม.4-13 ตำบลเมืองยาว

ดาวน์โหลด...