ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลป.ถ. 21-03 จากสายบ้านใหม่สามัคคีถึงสายบ้านเหล่า บ้านหใม่สามัคคี-บ้านเหล่า ม.11-10 ต.เมืองยาว