ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.21-008 ถนนสายบ้านใหม่สามัคคี-บ้านนาบัว หมู่ที่ 11-3 ตำบลเมืองยาว