สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562