ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างฝาย คสล.ห้วยโป่งแดง บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 4 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง