ร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค. 62
วันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายจำรูญ ไชยศร นายกเทศนมตรีตำบลเมืองยาว พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีน้อมรำลึก ในพระมหากุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค. 62
ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค. 62
ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค. 62
ร่วมพิธีฯ 13 ต.ค. 62

ดูข้อมูลเพิ่มเติม