ประกาศการรับสมัครนักกีฬาเพื่องแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ (กีฬาเมืองยาวคัพ)

ประกาศการรับสมัครนักกีฬาเพื่องแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ (กีฬาเมืองยาวคัพ)
ประกาศการรับสมัครนักกีฬาเพื่องแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ (กีฬาเมืองยาวคัพ)
ประกาศการรับสมัครนักกีฬาเพื่องแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดฯ (กีฬาเมืองยาวคัพ)