ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ม.5 (9 ตุลาคม 2562)

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเมืองยาว นำโดยนายจำรูญ ไชยศร นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยาว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน และประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองยาว ได้ดำเนินกิจกรรม“ล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำ” บริเวณถนนหน้าวัดบ้านทุ่งหลวงถึงตลาดบ้านทุ่งหลวง ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ภายใต้แผน “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เดินหน้าลำปางสะอาด และกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ม.5 (9 ตุลาคม 2562)
ทำความสะอาดรางระบายน้ำ ม.5 (9 ตุลาคม 2562)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม