พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม D.A.R.E. 27 กันยายน 2562

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม D.A.R.E. 27 กันยายน 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม D.A.R.E. 27 กันยายน 2562
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม D.A.R.E. 27 กันยายน 2562

ดูภาพเพิ่มเติมได้ทีนี้  คลิ๊ก